סקר -

בכיתה ו מתנשקים בסוף יום?בכיתה ו מתנשקים בסוף יום?

כן
לא
איחחס לא מנשקת בנים
איחחס לא מנשק בנות
לפעמים


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו