סקר -

כמה זמן אני מכיר את יו-יוכמה זמן אני מכיר את יו-יו

יום
כימעט חודש
מעל חודש
כימעט שנה
אני עסיתי את יו-יו אני מקיר אותו ראשון


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו