סקר -

מה אני עדיף שיהיהמה אני עדיף שיהיה

חזק יותר
יפה יותר
גבוהה יותר
הלוי והיתם כמוני!!!
הכל יותר


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו