סקר -

מהי העיר הכי כפית ויפה?מהי העיר הכי כפית ויפה?

באר שבע
תל אביב
אילת
רחובות
גייבעתיים


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו