סקר -

מה הרמה שלכם בכיתה?מה הרמה שלכם בכיתה?

מקובל\ת חבל על הזמן!
מקובל\ת!
אני באלה שבסדר!
אני חננה!
לא סופרים אותי ביכלל!


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו