סקר -

i love yoi love yo

שאני אוהב אותך
אני חולה עלייך
אני שונא אותך
מה זה אומר
אני לא יודע להגיד מילה באנגליתולא יודע פירוש


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו