סקר -

מאז שלבלוג יש פרו - הוא השתפר?מאז שלבלוג יש פרו - הוא השתפר?

כן מאוד!!!
כן...
ממש קצת
לא...
הוא רק נעשה גרוע יותר]:


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו