סקר -

כמה בנות מספיק כדי לשגע בן אחדכמה בנות מספיק כדי לשגע בן אחד

1-2
3 בערך
4+
אפילו 10
10+


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו