סקר -

איך היית רוצה להרוג את ג'סטין ביבראיך היית רוצה להרוג את ג'סטין ביבר

בסכין
באקדח
בעוזי
בעינויים
בכך שנשמיע לו את השירים שלו


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו