סקר -

האם יש לכם בנים שווים בשכבה?האם יש לכם בנים שווים בשכבה?

ברור!
יש כמה, לא הרבה
רק אחד, והוא שלי!
אין לנו בכלל בנים שווים.
אני לא יוצאת עם בנים. תקפצו לי!


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו