סקר -

אתה חנון או גבראתה חנון או גבר

חנון!!!
אפשר להגיד שחנון
אומרים עליי אני לא יודע...
אפשר להגיד שגבר
גבר,יש לי חברה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו