סקר -

אים אתה אוהב בית ספר?אים אתה אוהב בית ספר?

כן
לא
כן אבל אני שאונה שעורי בית
כן אבל אני שאונה שערי חופש
כן אבל אני שאונה שעורי בית וחופש


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו