סקר -

מי יותר טוב? (לדעתכם) מיקמק או מוגובימי יותר טוב? (לדעתכם) מיקמק או מוגובי

מוגובי השולטים! מיקמק סתם לא טובים
מיקמק השולטים!מוגובי לא טובים
לי לא אכפת! שניהם טובים
מיקמק מוגובי !? מה זה ביכלל???


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו