סקר -

האם תובל שפיר הוא מלך?האם תובל שפיר הוא מלך?

ברור!!
כן
לא יודע/ת
לא
מי זה?


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו