סקר -

הדחה של רוני צודקת?הדחה של רוני צודקת?

כן
לא
אין לי דעה בעניין


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו