סקר -

כמה אתם אוהבים את המורים שלכם?כמה אתם אוהבים את המורים שלכם?

חרא מי יוהב תמורה החרא שלנו!!!
מי שאוהב מורים הוא חמור!
ברור שכן עד השמים
לאאאאאאאאאאאא!!!!!!!!!!
כן היא כמו אמא בשבילי


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו