סקר -

האם את לסבית?האם את לסבית?

לא.זה מגעיל אותי
זה לא מגעיל אותי,אבל לא.
כן
יש מצב שאני אהיה..
אני באמת מתכננת לחברה שלי משהו...


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו