סקר -

האם אני מלך\כת כיתההאם אני מלך\כת כיתה

כן או יה אני מלך\כת הכיתה
מאוד מקובל אבל לא מלך\כת הכיתה
די מקובל\ת
ממש לא
אן לנו מלך\כה בכיתה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו