סקר -

מה אתם מעדיפים שוקולד או ממרח שקולד?מה אתם מעדיפים שוקולד או ממרח שקולד?

ברוררר ששוקולדד דאא
דאא ברורר שממרח שוקולד זה שאלה?


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו