סקר -

האם בעתיד תיהיה חבר של מישהוהאם בעתיד תיהיה חבר של מישהו

כן
לא
בחיים לא
אני לא בנוי לחבר
אולי


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו