סקר -

אתה אוהב את בית הספראתה אוהב את בית הספר

כן,זה כיף
אני אוהב ללמוד
למה ניראה לכם
זה הדבר השנוי עלי
אני לא סובל את בית הספר


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו