סקר -

אם הייתם רוצים כל דבר בעולם מה הייתם מבקשים?אם הייתם רוצים כל דבר בעולם מה הייתם מבקשים?

שיהיה שלום
שאני יהיה מקובל
להיות עשיר
שאני אוכל לעוף
לא זה ולא זה ולא זה ולא זה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו