סקר -

האם אתם טיפוס של בנים.?האם אתם טיפוס של בנים.?

את משחקת בהפסקה עם:
א' בנים
ב' בנות
ג' לפעמים בנים ולפעמים בנות ויותר בנים
ד' אין לי חברים


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו