סקר -

האם יש לי חיההאם יש לי חיה

כן
לא
היה
יש לחברה שלי
היה לחברה שלי


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו