סקר -

כמה שעות אתה רואה טלוויזיה?כמה שעות אתה רואה טלוויזיה?

20 דקות
1 שעה
3 או 4 שעות
24 שעות אם היה אפשר יותר הייתי יותר
אני בכלל לא רואה טלוויזיה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו