סקר -

לראות כדורגל בטלוויזיה או קריאת ספר טוב?לראות כדורגל בטלוויזיה או קריאת ספר טוב?

איחסס ספרים לא סובל לקרוא מה אנחנו חרשנים?
ברור שספר טוב הרי כדורגל זה לפושטקים וספרים זה משכיל
אני אוהב את שניהם אני לא יוותר על כדורגל ולא על ספר טוב
איחסס כדורגל? ושלא נדבר על ספרים איחס מה אני חנון?
מה זאת השאלה הזאת?


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו