סקר -

אתם רואים טלויזיה?אתם רואים טלויזיה?

בטח אני רואה כל היום
מזה טלויזיה?
כן, קצת
לא מה פתאום?
כן ליפעמים


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו