סקר -

כמה זמן אתם רואים טלוויזיה?כמה זמן אתם רואים טלוויזיה?

שעה
שתי שעות
שלוש שעות
ארבע שעות
אני לא רואה בכלל


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו