סקר -

היהדות שלי..היהדות שלי..

מסורתי - שומר שבת,
חילוני
לא מאמין באלוקים בכלל!
דתי מקיים את כל המצוות!
דוס גמור! כל היום לומד תורה!


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו