סקר -

מה היית מוסיף כדי שהפרק יהיה הפרק הראשון הכי טוב?מה היית מוסיף כדי שהפרק יהיה הפרק הראשון הכי טוב?

מתח
רגש
הומור
סוף אחר
כלום


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו