סקר -

נכון שאני יפהנכון שאני יפה

shin1.co.il/id/show_user.php?userid=972292
כן
לא
ברור הכי
חמודה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו