סקר -

מה אתם הייתם מעדיפים לעשות?מה אתם הייתם מעדיפים לעשות?

לבנות לגדי את המדף
לשמור על אורלי החולה
לשמור על ברז המים של קנובלר ודוריס
לשמור על דוד שאול
לחכות לגרר של מאיר ובתיה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו