סקר -

האם אתה חבר או בוגד?האם אתה חבר או בוגד?

רק נאמן
נאמן וידידותי
תחמן
תחמן ובוגד
לפעמים חבר אבל הרוב בוגד
לפעמים בוגד אבל הרוב חבר
חצי חצי
לא הבנתי....
אין תגובה!
להתחיל לספר ת'סיפור?


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו