סקר -

אתם אוהבים לאחול את השוקולד?אתם אוהבים לאחול את השוקולד?

אני מת אל שוקולד
אני מחבב שוקולד
אני מסמפת שוקולד
מה זה שוקולד?
אני לא סובל שוקולד


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו