סקר -

מה הנך חושב/ת שניתן לעשות כדי להציל את מדינתנו?מה הנך חושב/ת שניתן לעשות כדי להציל את מדינתנו?

להחליף את הממשלה הנוכחית
לא ניתן להצילה
המצב הנוכחי בסדר גמור
אין לי מספיק ידע כדי להשיב
אחר(רשום תגובה)


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו