סקר -

אוהבים לשמוע שירים ?אוהבים לשמוע שירים ?

ברור
מאוד
כן
כל התשובות נכונות
לא


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו