סקר -

מה אתם מעדיפים?!מה אתם מעדיפים?!

קוקה קולה
פפסי
אר סי
מה ההבדל?!
שונא/ת קולההה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו