סקר -

חתול או כלבחתול או כלב

חתול
כלב
אף אחד
ברור שאוגרהצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו