סקר -

מה עשיתם בכיפור?מה עשיתם בכיפור?

אכלתם
רחבתם בכביש
קראתם ספר
צמתם
היסתובבתם


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו