סקר -

כמה זמואתה במקלחת?כמה זמואתה במקלחת?

שעה
שעתיים
עשר דקות
אני לא מתקלח
חמש דקות


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו