סקר -

האם אתם האיתם רוצים לפגוש מישהו שכבר מת?האם אתם האיתם רוצים לפגוש מישהו שכבר מת?

כן
לא בחיי'ם
ברור
דה!
מי לא


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו