סקר -

אני רואה כוכב נולדאני רואה כוכב נולד

כן
לא
מדי פעם
אני לא אוהב
אני לא יודע מה זה


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו