סקר -

אהבתם את האתראהבתם את האתר

כן ברור
כן אבל אשפר לשפר
בסדר
לא ממש


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו