סקר -

אני גולש בטיפואני גולש בטיפו

כן
לא
מזה טיפו
אני גוללש אבל מעט
אני מכור לטיפו


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו