סקר -

כמה עדות יש לך? (מי שלא יודע שינחש זה בסדר)!!!!!!כמה עדות יש לך? (מי שלא יודע שינחש זה בסדר)!!!!!!

1
2
3
4
לא יודע....


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו