סקר -

כמה זמן אתה רוצה שימשך החופש הגדול ?כמה זמן אתה רוצה שימשך החופש הגדול ?

כל החיים
חצי שנה
שלושה חודשים
שונא את חופש שלא יהיה חופש .
חודשיים רגיל


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו