סקר -

האם אתה אוהבת לאכול בשר?האם אתה אוהבת לאכול בשר?

אמא שלי אומרת שזה בריא אז אני אוכל
אני לא אוכל
אני רק טועם
אני אוכל מידי פעם
אני לא סובל בשר


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו