סקר -

מה חושבים עליכם אנשים?מה חושבים עליכם אנשים?

האם אתם מחטטים באף?
האם אתם מדברים בקללות?
האם אתם מפריעים בשיעור?
מתי אתם מתקלחים?
יש לכם מעל 8 חברים?


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו