סקר -

האים תהיה זבלן שתהיה גדול?האים תהיה זבלן שתהיה גדול?

כן בטח
אולי.
אני עובד בזה אחשו
לא מה פיתאום
מה זה התיפשות הזות


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו