סקר -

את מי אתם הכי אובים מכמעט מלאכים? (מהבנות)את מי אתם הכי אובים מכמעט מלאכים? (מהבנות)

אמיליה (סיילו)
מריאנה(מר)
אאוחניה(חסמין)
קנדלה(טפי)
דניאלה(קרידד)


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו